donderdag, augustus 25, 2016

Goede gedachten van Annemarie van Gaal

Annemarie van Gaal 21 augustus 2016 in de Telegraaf

Ik pleit ervoor om de AOW af te schaffen… en ook alle verplichtingen, regels en toeslagen na je 60e.

’Wat schrijft ze nu?’ hoor ik u denken, maar ik heb een andere oplossing.

Lees even door.

Er is één steeds groter wordende groep, die bepaald niet te benijden is en dat zijn de werkloze 60-plussers.

De werkloosheid onder de 60-plussers is nog nooit zo hoog geweest en hun onzekerheid ook niet: hele leven hard gewerkt, geen enkele kans meer op een baan en nog jaren onzekerheid voor de boeg voor ze de AOW krijgen en wat er tegen die tijd nog aan pensioen over zal zijn.

Tot 60 jaar heb je nog een kleine kans op een baan maar laten we eerlijk zijn, de groep 60-plussers is vrijwel kansloos om ooit nog fulltime aan de slag te komen.

Ondanks de kansloze situatie verplicht het UWV de werkloze 60-plussers wel om te solliciteren.

Wie dat niet doet wordt gekort op de karige uitkering.

Je moet van onze overheid namelijk zo snel mogelijk weer aan het werk, of je nu kunt of niet.

Onze overheid pompt daarnaast tientallen miljoenen euro’s in zinloze sollicitatietraining en netwerkavonden voor oudere werklozen.

Als een werkgever het aandurft om een oudere werkloze in dienst te nemen, dan krijgt hij te maken met tien verschillende regelingen en tegemoetkomingen die zo nodeloos ingewikkeld zijn en zoveel bureaucratische rompslomp geven dat de werkgever er iemand voor in dienst moet nemen of zelf niet meer aan ondernemen toe komt.

De werkloze 60-plusser ploetert zo door tot zijn AOW-leeftijd en vanaf dat moment is hij overgeleverd aan de overheid.

Regelmatig ontmoet ik ouderen die helemaal murw geslagen zijn door alle regels en bureaucratie.

Ze vragen huur- en zorgtoeslagen aan en ontvangen die ook, maar achteraf blijkt dat de paar tientjes aan zelfverdiend pensioen die ze ontvangen, net weer de druppel te zijn waardoor ze alle toeslagen moeten terugbetalen.

Geld dat ze op dat moment niet hebben, met slapeloze nachten en stress tot gevolg.

Kinderen kunnen niet intrekken bij hun hulpbehoevende ouders om ze gezelschap te houden of te verzorgen omdat ouderen dan gekort worden op hun AOW en bovendien hun aanvullend ABP-pensioentje en zorgtoeslag mislopen.

Omgekeerd zullen vitale ouderen ook niet intrekken bij hun kinderen om bijvoorbeeld op de kleinkinderen te passen, omdat ze dan ook gekort worden.

Vreemd eigenlijk want het zou onze overheid een veel groter bedrag aan zorgkosten en kinderopvangtoeslag besparen.

En als je onverhoopt in een zorginstelling belandt dan telt je vermogen en je pensioen mee bij het berekenen van je eigen bijdrage per maand.

Als je een eigen huis hebt en een mooi pensioen omdat je je hele leven hard gewerkt en gespaard hebt, dan betaal je zomaar € 2000 per maand meer dan je buurvrouw met dezelfde kamer en alleen een AOW-inkomen.


Mijn voorstel is het volgende:

We schaffen de sollicitatieplicht voor 60-plussers af en tegelijkertijd alle kansloze, onwerkbare regelingen die erbij zijn bedacht.

Daarnaast pleit ik ervoor om de AOW af te schaffen en ook alle ellendige toeslagen en regelingen.

Geen huurtoeslag en geen zorgtoeslag meer na je 60e.

Je komt nergens meer voor in aanmerking, dus je hoeft op je oude dag ook nergens meer aan te denken, niets aan te vragen en je hebt geen verplichtingen meer.

Mijn oplossing is het basisinkomen voor 60-plussers.

Uiteindelijk is het basisinkomen toch de beste route voor de toekomst, dus laten we het op beperkte schaal vast invoeren, namelijk bij de groep 60-plussers.

Stel dat we iedereen boven de 60 jaar een basisinkomen van bijvoorbeeld € 1100 of 1200 per persoon geven, ongeacht of je nog werkt of niet.

Als je samenwoont met een andere 60-plusser heb je dus twee keer dat bedrag.

Ga lekker op je kleinkinderen passen, doe vrijwilligerswerk, help je buren of maak een mooie reis.

Ik weet zeker dat we een fijnere samenleving krijgen omdat veel ouderen minibaantjes van een paar uur per week zullen nemen, gewoon omdat het leuk is, het ze scherp houdt en het geld dat ze daarmee verdienen welkom is.

Alle 60-plussers gaan meedraaien in de maatschappij zonder beperkingen en regels, zonder ergens op gekort te worden en zonder in te leveren.

Hoe fijn.

Ze gaan ongestraft samenwonen met anderen omdat ze daardoor minder hulpbehoevend zullen zijn of omdat het gezelliger is.

Geen enkele 60-plusser hoeft bang te zijn dat er aan het inkomen getornd wordt.

Het pensioen wordt nergens meegeteld of verrekend, want dat heb je per slot van rekening ook zelf opgebouwd.

Het basisinkomen is en blijft van jou.

Laten we eens serieus doorrekenen wat dit in ons land scheelt aan vele duizenden controleurs en medewerkers bij de belastingdienst, het UWV en de gemeente.

Geen ingewikkelde regels en geen bureaucratische rompslomp of rondpompen van geld meer.

Laten we in de berekeningen ook meenemen wat het scheelt aan vrijgekomen sociale huurwoningen omdat ouderen ongestraft bij elkaar kunnen intrekken en aan zorgkosten omdat we elkaar ongestraft en ongekort kunnen helpen.

Het zou financieel gezien een win-winsituatie kunnen zijn, voor zowel de overheidsbegroting als voor de groep 60-plussers.

Utopie?

Nee hoor, het vergt alleen wat lef van onze overheid.

vrijdag, augustus 19, 2016

Websites voor jongeren met problemen

Veiligheidshuizen
http://www.veiligheidshuizen.nl/

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
http://www.hetccv.nl/

Zwerfjongeren
http://zwerfjongeren.nl

Nederlands Jeugdinstituut
http://www.nji.nl

Huiselijk geweld
http://huiselijkgeweld.nl/

Kindermishandeling
http://www.kindermishandeling.nl/

Gevaarlijke Liefde
http://gevaarlijkeliefde.humanitaseindhoven.nl

Ex-gedetineerden
http://www.bonjo.nl/

Huisverbod
http://www.huisverbod.nl/

Jeugdmonitor
http://www.jeugdmonitor.cbs.nl

Samenwerken voor de jeugd
http://www.samenwerkenvoordejeugd.nl

Jeugdzorg in Beeld
http://www.jeugdzorginbeeld.nl/

dinsdag, augustus 16, 2016

MAEX ontwikkelingen

http://depilotstarter.vng.nl/

Wat punten vanuit Rotterdam zomer 2016

Nummer 1

Rotterdam armoedevrij maken is een ambitieuze doelstelling, zeker. Maar vaak is het najagen van een onhaalbaar doel een effectieve manier om een zinnige, eerste aanzet te geven tot het bereiken ervan.
Het sociale programma ‘Stevige Start’ van de gemeente Rotterdam geeft zelfs die aanzet niet en dient vooral de korte termijn doelen van de politici en beleidsmakers die het organiseren, stelde Hans van Willigenburg in dit artikel.

Voor meer info
http://www.stadslog.nl/het-feest-van-de-praktijk/armoedebeleid-met-of-zonder-ambitie

Nummer 2

Rotterdam Groeit
Beleidskader Jeugd bestaat uit diverse programma’s. Deze vormen een samenhangende aanpak.
Ze richten zich op de hele doelgroep, dus op jongeren van voor de geboorte tot en met het zesentwintigste levensjaar. Het doel is in alle gevallen door een gerichte aanpak van problemen het perspectief van de jongeren te versterken.
http://www.rotterdam.nl/deelprogrammasbeleidskaderjeugd

Nummer 3

Stevige start

Dit actieprogramma maakt onderdeel uit van ‘Rotterdam Groeit’, het beleidsprogramma waarin we ons richten op het kansrijk, veilig en gezond laten opgroeien van alle jongeren in Rotterdam.

Met Stevige Start 2016 – 2020 richten we ons speciaal op de allerjongsten: kinderen van min negen maanden tot vier jaar.

http://www.persberichtenrotterdam.nl/uploads/Actieprogramma%20Stevige%20Start%202016%202020.pdf

Nummer 4

Rotterdammers over hun initiatieven in de buitenruimte.
Dit onderzoek geeft een antwoord op de vraag waar Rotterdammers die een initiatief in de openbare ruimte starten zo al tegen aan lopen.
Voor alles zou men door de gemeente serieuzer genomen willen worden. De initiatieven zijn belangrijk voor straat, wijk en stad. 

Een mooi voorbeeld uit dit rapport:
Hondenspeeltuin Bello is waarschijnlijk het beste voorbeeld van de rol die sociale ondernemers bij burgerinitiatieven in de buitenruimte kunnen spelen.
Bello was namelijk nadrukkelijk geen bewonersinitiatief maar kwam, wel als een wijkvoorziening, min of meer toevallig, naast het Vroesenpark terecht. De gebundelde ondernemerskwaliteiten van de initiatiefnemers zijn dan ook de belangrijkste succesfactor bij de oprichting van de hondenspeeltuin.
Voor meer info:
http://hondenspeeltuinbello.nl/welkom.
Klik hier voor het rapport:
http://www.rotterdam.nl/Clusters/RSO/Document2015/OBI/Publicaties/HIMHN%20def.pdf

Nummer 5

Gemeenten staan met de decentralisaties in het sociale domein voor een enorme uitdaging. Er worden diverse trends en mogelijke veranderingen besproken. Nuttig om te lezen
Klik hier voor het rapport:
http://gemeentenvandetoekomst.nl/infodragerscmspublicaties/151119161617_trends-en-ontwikkelingen-voor-de-gemeente-van-de-toekomst.pdf

Nummer 6

De Gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat ondersteunen de eerste realisatie van Recycled Park.  In de Rotterdamse Rijnhaven komt een prototype drijvend park van 150m2. Een drijvende groenvoorziening toegankelijk voor gebruikers. Recycled Park wordt gekoppeld aan het Drijvend paviljoen voor toegankelijkheid en als toegevoegde illustratie van het drijvend bouwen.
Tijdens de WereldHavenDagen van 2016 wordt het het park feestelijk geopend.
Adres: Rijnhaven / Drijvend Paviljoen
Internet: http://recycledpark.com
WereldHavenDagen zijn van 2-4 september 2016
Voor meer info:
http://wereldhavendagen.nl/

Nummer 7

Tweederde van Nederland heeft geen vertrouwen in de pers, zo blijkt uit onderzoek. Journalisten scoren zelfs lager dan bankiers en politici. Voor de pers geldt: of je nu jong of oud, laag- of hoogopgeleid, arm of rijk bent, de argusogen zijn een feit.
Waar komt dit wantrouwen vandaan? Hoe is het in Rotterdam gesteld met het wantrouwen tegen de media?
Op zaterdag 24 september gaan we onder leiding van Geert Maarse vanaf 14.00 uur in de centrale hal van de Bibliotheek in gesprek over het heersende wantrouwen tegen de media.
010-Actueel is hét debatpodium voor iedere Rotterdammer die wil meepraten over actuele Rotterdamse onderwerpen. Dit debat wordt georganiseerd door LOKAAL in samenwerking met de Bibliotheek Rotterdam.
24 september 2016
Tijd: 14:00 tot 15:30
Kosten: Gratis

https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/actueel/agenda/evenement/2050-010-actueel-debat-wantrouwen-tegen-de-media

Nummer 8

Uitkeringsgerechtigden leren ondernemen
ROTTERDAM - Een school om ’eigen baas’ te worden gaat als eerste in Nederland in Rotterdam beginnen. Inwoners met een uitkering worden in een gratis, tien weken durend programma begeleid om de eerste stappen te zetten als ondernemer.
In september gaat de cursus van start op het Albeda College. Op de EigenBaas Avondschool schrijven de deelnemers hun eigen ondernemingsplan en moeten zij op het eind hun bedrijf pitchen voor banken, coaches, ondernemers en initiatiefnemer Qredits Microfinanciering Nederland.
Voor meer info:
http://www.telegraaf.nl/dft/geld/werk-inkomen/26387015/__Uitkeringsgerechtigden_leren_ondernemen__.html

maandag, augustus 01, 2016

zondag, juli 31, 2016

Ondernemersnetwerken in de regio Rotterdam per augustus 2016

ABC – Ahoy Business Club
BBC – Botlek Business Club
BBC Barendrecht
BCPA – BusinessClub Prins Alexander (120 leden)
Businessclub Kralingen Crooswijk – 45 leden
Businessclub Prins-Alexander – Ondernemersnetwerk in deelgemeente Prins-Alexander
Businessclub Rotterdam – Havenbedrijven (7 leden)
Businessclub Sparta Rotterdam
Businessclub Ⅴ – (70 leden)
Businessclub V.O.C. – All Red Black Businessclub (112 leden)
BusinessIn – (MKB, min. 20 leden)
Business Netwerk Rijnmond (MKB, ca. 180 leden)
BNR – Business Netwerk Rotterdam (MKB, 45 leden)
CCR – Commerciële Club Rotterdam
CJB Drechtsteden – Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden & Omstreken (zzp, mkb, bedrijven tot 7 jaar)
CJB Midden-Holland – Contact Jonge Bedrijven Midden-Holland (zzp, mkb, bedrijven tot 7 jaar)
CJB Rotterdam – Contact Jonge Bedrijven Rotterdam & Omstreken (zzp, MKB, 90 bedrijven tot 7 jaar)
CJB Water & Glas – Contact Jonge Bedrijven Maassluis (zzp, mkb, bedrijven tot 7 jaar)
Collage Netwerk – Vrouwelijke ondernemers, starters en ervaren professionals
DOV – Dordrechtse Ondernemersvereniging
Excelsior Businessclub
Feyenoord Businessclub
Flevum – Flevum Forum Network
GNO – Gratis Netwerken en Ontspannen
Green Business Club Rotterdam
Havenveriniging Rotterdam – professionals en particulieren met hart voor de haven
HOV – Hoogvlietse OndernemersVereniging
JCI (vh Junior Kamer) – Netwerk voor jonge, ondernemende mensen in 95 regio’s
Jong Havenvereniging – haven-, maritieme en logistieke young professionals in en om de Rotterdamse haven
Jong Management’s – Ondernemers/managersnetwerk tot 40 jaar in 30 regio’s
Jong MKB – Netwerken voor eigenaren van jonge bedrijven (tot 7 jaar) in 19 regio’s
Just In Business – Ondernemende studenten Hogeschool Rotterdam
Lighthouseclub – landelijke vereniging van leidinggevenden of (in)direct betrokkenen in de bouwsector
Kennissenclub – Kennis delen om van elkaar te leren
De Maatschappij
MKB Rotterdam – 500 Rotterdamse ondernemers
Nieuwe garde – Netwerk van ‘jonge’ creatieven
ONC – Ondernemers Netwerk Capelle
Ondernemersdate
Ondernemers van Oranje – 14 leden
ORZ – Ondernemersvereniging Rotterdam Zuid
PCR – Platform Communicatie Rotterdam
RCD – Rotterdam Central District
Rijnmond Business Vrienden – Magazine & BOB-borrels (256 leden)
Rijnmond Business Club – 20 leden
ROB – Rotterdamse Ondernemers Belang (voorheen Rotterdamse Ondernemers Organisatie Handel en Nijverheid en BOR)
ROGIAD – voor interculturele ondernemers met een jong bedrijf
Rotterdamse Nieuwe – Community van actieve Rotterdammers
RUBB – Rijnmond United Baseball Businessclub
SCR – stichting Società Contessa Rotterdam
Soroptimisten – Internationale Vrouwen Serviceorganisatie
Startmeup – Netwerk van Startende ondernemers
UVON – Unie van Vrouwelijke Ondernemers Nederland
Vice Venus – Vrouwelijke creatieve ondernemers met een jong bedrijf
VMC-J – Vrouwen in Marketing en Communicatie Junioren
VNO NCW West
VOS – Verenigde Ondernemers Scheepvaartkwartier
VSRR – Vastgoedsociëteit Rotterdam-Rijnmond
WTC Business Club – Beursgebouw Rotterdam
YPR – Young Professionals Rottedam (25-35 jaar)
010 Zakenvrouwen – Rotterdamse zakenvrouwen
Zeppelin – Federatie van business clubs Oost Rotterdam

Meer info

http://www.ditvoorst.com/businessclubs-rotterdam/

Tools voor digitaal onderwijs

Tools voor studie

Quizzes/testing/games
• BookWidgets -Worksheets, simulations, games & more for use in classrooms and multi-touch books
• Classmaker - Easy online testing
• Classtools - Several classtools of any kind
• Easy Test Creator -
• Educaplay - Create numerous interactive games with instant feedback
• Flipquiz - create your own gameshow-style boards for test reviews in the classroom
• Flubaroo - Assess and evaluate student’s work/progress online
• Formative - A free platform for creating formative assessments + acting on real-time student insights
• Google forms - Easy for quizes, evaluations or questionnaires
• Imagequiz -
• Kahoot - Interactive and motivational quiz
• Lightsail - Formative testing, Lightsail Accelerates Literacy Development And Fosters A Love Of Reading
• Plickers - Plickers is a powerfully simple tool that lets teachers collect real-time formative assessment data without the need for student devices
• Purpose Games - Quizzes and knowledge games - topic specific
• Quizbean -
• Quizlet - Flashcards, study games, and tests
• Quizit - Online already existing quizzes
• Quizizz - Quizizz is a fun review tool that allows the entire class to practice together. Its completely free
• Quiz Revolution - Make awesome free surveys and quizzes for your website to keep visitors engaged
• Riddle - Create quizzes and polls online
• Socrative - Online quiz where the teacher can keep track of all students’ progress
• The Answer Pad - Continuous formative assessment, with awesome drawing, & a self-grading quiz app, capturing student work

Studying
• Funnelbrain - Flashcards
• Learningpod -
• Studyblue - Provides intelligent learning tools including flashcards, notes, study guides and more
• Vocabulary - Acquire vocab easily
• WRTS - Study vocabulary easily and effectively (only meaning-focused, not CLT)

Other
• Add-ons (Chrome) - several add-ons for web browser Google Chrome
• Answer garden - Allows students to give answers which will show on the teacher’s screen
• Biodigital - Discover the human body
• Classdojo - Assigns each student a ‘monster’ and enables keeping track of behaviour/homework/activities
• Emodo - The safest and easiest way for educators to connect and collaborate with students, parents, and each other.
• Google Classroom - Set up an online classroom
• Google docs - Work on the same document at the same time
• Google spreadsheet - Work on the same spreadsheet at the same time
• Mentimeter - Create graphics at an instant using students’ input
• Remind - Reach students and parents where they are. Simple, safe, and free.
• Seesaw - Seesaw is a student-driven digital portfolio. We make it simple to get student work in one place and share with parents.
• Smore - Easy to create newsletters/articles
• Storehouse - Turn a collection of photos into a story
• Storybird - Easily create your own book
• Storify - Create stories using your own voice and images
• Super Teacher Tools - Useful tools that can be used during your lesson
• Voicethread - A tool that allows you to send voice messages as opposed to texts, to keep messages personal.

Presentations
• Google presentations - Work on the same presenation at the same time
• Nearpod - Create interactive slideshows, using questions, quizzes, images & text.
• Peardeck - Create beautiful interactive lessons, presentations, and assessments to engage every student
• Powtoon - Animated videos and presentations
• Prezi - Create an online slideshow
• Sliderocket - Online interactive presentations
• SMART notebook - Interactive slideshows for SMART boards

Videos/Cartoons
• Animoto - Create educational videos
• ChatterPix - ChatterPix can make anything talk - pets, friends, doodles, and more (iPad only)
• EDpuzzle - Make any video your lesson.
• Educreations - Create educational videos (iPad only)
• Explain Everything - Create educational videos (iPad only)
• PlayPosit - Deliver video like you teach. Your free tool to unleash the power of video and flip the classroom.
• Shadow Puppet - Easily create videos in the classroom.
• Toondoo - Create your own cartoons very quickly
• Videoscribe - Create your own educational video
• Zaption - Create your tour by using an existing video and adding questions.

Lesson Series
• Blendspace - Creating digital lessons
• BookWidgets - Worksheets, simulations, games & more for use in classrooms and multi-touch books
• GoConqr - Create Your Own Personal Learning Environment With Access to over 3 Million Crowd Sourced Resources.
• MentorMob - Create online lessons/series and place them in a ‘timeline’
• Showbie - Showbie is the fastest, easiest and most effective app for assignments and feedback on your classroom devices.
• Teachers’ Corner - Lesson/activity ideas
• Wikiwijsleermiddelenpleinen - Create your own lesson series online
• Wikispaces - Create your own website

Brainstorm/organising
• Dipity - Create an interactive timeline using media & text
• Lino it - Create and share canvases with post-its and other online tools
• Easel.ly - Create a multimedia infographic
• Glogster - Create multimedia posters
• Kidblog - Safe and simple blogs for your students. Full content moderation and user management tools for teachers.
• Mindmaps - Create online mindmaps
• Note App- Bring sticky notes to your team, in real time.
• Padlet - Create a poster/brainstorm online
• Pictochart - Create a multimedia infographic
• Pinterest -
• Popplet - To capture and organise ideas (similar to mind maps)
• Postermywall - Enables students to create an interactive poster
• Thinglink - Enables students to create an interactive poster
• Tagxedo - Word clouds in various interesting shapes
• Trello - Work together on a brain storm, using decks of cards/lists

Wordle - Create a ‘poster’ (word cloud) out of words

MEER INFO?
http://www.todaysteachingtools.com/lijst-ict-tools.html

Jongeren aan de slag: projecten van Rotterdam

Initiatieven die helpen bij de aanpak van jeugdwerkloosheid en subsidie krijgen van de gemeente Rotterdam.

Defensieconvenant
Een intentieverklaring tussen het ministerie van Defensie, ambassadeur jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk, de gemeente Rotterdam, NPRZ, het onderwijs en UWV om werkzoekende jongeren uit Rotterdam aan de slag te krijgen bij Defensie.

Techniek College Delfshaven
Dit project geeft overlastgevende jongeren een technische impuls, zodat ze van de straat blijven. De deelnemers klussen in de wijk Delfshaven en maken een stap maken in de richting van actieve participatie.

Bigday Rotterdam
Een jaarlijks evenement dat jongeren en bedrijven helpt om op een laagdrempelige manier in elkaars netwerk te komen. Er worden netwerkworkshops gegeven en zijn er tientallen bedrijven, organisaties, maatschappelijke (netwerk-)clubs, zzp’ers en honderden jongeren aanwezig.

Jobtease
Dit is een app waarmee je vacatures kunt vinden via locatiebepaling en solliciteert met een video-selfie.

Buddyproject
Het Buddyproject is een samenwerking tussen alle gemeenten in de arbeidsmarktregio Rijnmond en uitzendpartners Randstand en USG (Unique). Een werkzoekende jongere (WWB en WW) wordt gekoppeld aan een intercedent. De jongere wordt binnen twee maanden bemiddeld naar de arbeidsmarkt.

BBL
Kenniscentra Sagénn en C3 hebben in samenwerking met de gemeente Rotterdam een overeenkomst getekend, waarbij de experts van alle partijen de jongeren zullen gaan screenen en zorgen dat jongeren de skills ontwikkelen die ze nog missen om aan het werk te gaan.

Ready4Work

Met gamification-technieken en met echte opdrachten werken jongeren online aan hun ‘skills’ die ze nodig hebben om de arbeidsmarkt op te gaan.

Heilige boontjes
Jongeren die in aanraking zijn geweest met justitie krijgen hier een opleiding tot koffiebrander en doen ervaring op in de horeca en krijgen coaching om werknemersvaardigheden onder de knie te krijgen.

Harde leerschool
Een intensief traject rond rugby voor jongeren die op het punt staan een andere wending te geven aan hun leven.

Startbaan
Door middel van een carrouselmodel maken de kandidaten kennis met de verschillende facetten van het haven- en het luchtvaartbedrijf. Daarnaast krijgen zij een aantal algemene trainingen, waaronder bijvoorbeeld bedrijfshulpverlening, computervaardigheden en een sollicitatietraining.

Talent ontwikkeling is topsport (Excelsior Foundation)
Traject voor dames en heren om hen gedurende 10 weken, 4 uur per week te trainen, waarvan 1 uur sport.

Linked2Work
Linked2work koppelt jongeren aan bedrijfsmentoren en bedrijven voor hulp bij het maken van een goede studiekeuze, het zoeken naar een stage of (leer)baan of het ontwikkelen van (werknemers-)vaardigheden.

The Boost – Flanderijn
Een intensief trainings-en coachingsprogramma voor jongvolwassenen (tussen 20 en 30 jaar oud) die een MBO , HBO of WO opleiding hebben afgerond maar er niet in slagen een passende baan te vinden. Met de Boost krijgen ze een steuntje in de rug met e-learningsmodules en coaching.

Kickstart

Kickstart your social impact brengt organisaties en jong talent samen om innovatieve en duurzame projecten uit te voeren.

Meer info
http://www.rotterdam.nl/jongerenaandeslagprojecten

Jongerenakkoord TOP Academie
https://www.youtube.com/watch?v=vRkMJeLnKsk

donderdag, juli 21, 2016

10 DINGEN DIE JE NIET DOET TIJDENS EEN SOLLICITATIE!

https://www.youtube.com/watch?v=g3pAdLrNkR0

woensdag, juli 20, 2016

Hoe word ik een held? - Matthew Winkler

https://youtu.be/Hhk4N9A0oCA

maandag, juli 18, 2016

Amsterdam - Er is weer hoop voor werkloze 50-plussers.

Amsterdam - Er is weer hoop voor werkloze 50-plussers. De tijd dat zij tot aan hun pensioen thuis moeten zitten lijkt voorbij. Telegraaf 14 juli 2016.

Voor het eerst sinds de economische crisis neemt het aantal 50-plussers met een WW-uitkering namelijk af. Uitkeringsinstantie UWV spreekt van een omslag en verwacht dat de trend de komende anderhalf jaar doorzet. In maart werden er nog 216.000 uitkeringen verstrekt aan ouderen, eind mei waren dat er 211.000. Het UWV komt in de week van 18 juli met nieuwe cijfers naar buiten waaruit zal blijken dat het aantal 50-plussers met een WW-uitkering verder is gedaald. ,,We hopen nog voor eind dit jaar onder de 200.000 uit te komen”, zegt Betsie Gerrits, programmamanager van het Actieplan 50pluswerkt.

Koudwatervrees

De werkloosheid onder vijftigplussers mag voor het eerst in jaren omlaaggaan, werkgevers hebben nog altijd koudwatervrees. „Nodig eens bewust een oudere uit voor een gesprek”, adviseert UWV’s Betsie Gerrits bedrijven. „Als de kwaliteit goed is, blijkt loon geen rol te spelen”, zegt de programmamanager 50-plus bij de uitkeringsinstantie. „Maar vaak komt het niet eens tot een gesprek. Werkgevers en oude sollicitanten moeten met elkaar om de tafel gaan.”

Maar 50-plussers zijn toch gewoon ontzettend duur?

„Ten eerste: als iemand kwaliteit levert, blijken bedrijven heus wel bereid daarvoor te betalen. Maar los daarvan zijn veel 50-plussers in een periode van hun leven aanbeland waarin ze minder vastgebonden zijn aan hoge vaste lasten. Er is ruimte om te onderhandelen.”

De regelingen voor ouderen staan op de helling in de strijd tegen de werkloosheid onder 50-plussers. Terecht?

„Die regelingen, zoals ouwelullendagen, zijn vaak in de cao vastgelegd. Wij zien echter dat er in alle sectoren weer ouderen aan de slag komen. Wel kan een mobiliteitsbonus van de Belastingdienst, of de proefplaatsing, op onze kosten, het beslissende zetje zijn voor werkgevers die nog twijfelen om een oudere aan te nemen.” „Maar de sleutel zit erin dat de vijftigplusser ook aan de sollicitatietafel komt. Ik hoor nog te veel verhalen van mensen die zich een ongeluk solliciteren, maar nooit op gesprek worden uitgenodigd. Bedrijven zouden dat bewust wél moeten doen. Tijdens een gesprek valt de leeftijd meteen weg.”

Moeten werkgevers iets aan hun mentaliteit veranderen?

„Dat denk ik wel ja. Al zijn er steeds meer bedrijven die naar ons toe komen en specifiek vragen om ouder personeel. Zo hebben we deze week bij Hotel New York een sollicitatie gehad voor vijftien 50-plussers. Het hotel ziet ze als de ideale portiers: ze vertellen de verhalen van de haven, hebben mensenkennis en zijn dienstverlenend ingesteld. Sinds dit programma begonnen is in 2013, zijn er steeds meer bedrijven gekomen die de kwaliteit van 50-plus zien.”

Eind dit jaar loopt het programma af.

„Het goede nieuws is dat een aantal belangrijke onderdelen van het programma volgend jaar reguliere UWV-diensten worden. Denk aan de scholingsvouchers – daar komt zelfs extra geld voor beschikbaar – maar ook de trainingen die we geven. Niet alleen voor ouderen, maar voor iedereen.”

Wat bereikt u met die trainingen?

„Mensen uit alle leeftijdsgroepen worden tijdens een economische crisis ontslagen, maar voor ouderen is het aantoonbaar moeilijker om aan de slag te komen. Inmiddels hebben 120.000 ouderen bij ons netwerktrainingen gevolgd. Met alleen sollicitatiebrieven schrijven, kom je er tegenwoordig niet meer. Je moet mensen kennen, contacten leggen.”

Lukt ze dat een beetje?

„Sommige mensen zijn blij dat ze eindelijk hulp krijgen, maar een deel zit er ook niet op te wachten. Die moeten hun schaamte overwinnen. Ze hebben nooit hun hand hoeven ophouden en nu ineens wel. Wie zijn baan verliest, zit ook niet in de fijnste periode van zijn leven. Bovendien is deze generatie helemaal niet gewend om over zichzelf te pochen. De eerste bijeenkomsten van die klasjes zijn nooit heel vrolijk.”
Maar daarna…? „Die klasjes worden hechte groepen, mensen hebben steun aan elkaar en profiteren van elkaars netwerk en contacten. We delen die groepen bewust niet in op sector of opleidingsniveau. Het is juist goed dat laag- en hoogopgeleiden elkaar wat kunnen bieden.”

Wat is de belangrijkste les voor die mensen?

„In sommige sectoren, zoals de financiële sector en het openbaar bestuur, is werk vinden moeilijk, maar belangrijker: de baan die iemand had komt nooit meer terug. Aan die baan moeten ze niet meer denken, maar aan het werk dat er nog is.”
’Schaamte is een groot probleem’

Rob van Gijzel: Een land bestaat niet. Steden bestaan. Door: Marten van de Wier − 06/07/16, 21:19

Landelijke wetten kunnen de snel veranderende werkelijkheid niet meer bijhouden. Het antwoord van vertrekkend burgemeester Rob van Gijzel: experimenteer. En dat kan het best in de stad.

Rob van Gijzel
PvdA’ er Rob van Gijzel is sinds 2008 burgemeester van zijn geboortestad Eindhoven en voorzitter van de slimme technologieregio Brainport, een samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en 21 gemeenten. Van 1989 tot 2001 zat hij in de Tweede Kamer. Hij kreeg de bijnaam ‘Bijlmerboy’, omdat hij zich inspande voor een parlementaire enquête naar de Bijlmerramp. In 2001 kreeg hij het aan de stok met PvdA-leider Ad Melkert, nadat hij zich in de media hard had uitgelaten over de bouwfraude. In september neemt hij afscheid van Eindhoven. Wat hij dan gaat doen, is nog niet bekend.
Of het nu gaat om milieu, voedselproductie of gezondheidszorg: het antwoord op de grote uitdagingen van de 21ste eeuw komt niet van de Haagse politiek of van de EU, maar uit de Europese steden. Daarvan is Rob van Gijzel (1954), vertrekkend burgemeester van Eindhoven, overtuigd - net als zijn inspirator Benjamin Barber, de politicoloog die de macht aan de burgemeesters wil geven. In steden zit de kennis, daar ontmoeten belangen elkaar, daar zitten de bestuurders met hun neus op de praktijk. Zij kunnen met alle betrokkenen aan tafel, en dan zoeken naar een oplossing.

Hoe dat in Eindhoven gaat? “Wij hebben voor de Brainport-regio platforms voor een aantal van die grote uitdagingen opgezet”, vertelt Van Gijzel. “Bij het platform voor gezondheid zijn tachtig partijen aangesloten. Ziekenhuizen, verzekeraars, cliëntenraden, bedrijven, de Technische Universiteit.”

Een ‘verticale wereld’, waarin de overheid van bovenaf zaken oplegt, is wat Van Gijzel betreft uit de tijd

Horizontale samenleving

Philips kwam tijdens een overleg met een deel van die partijen met een idee voor een proef met een apparaat dat bij ouderen thuis bloedwaardes kan opmeten, en ter plekke een preparaat maakt dat de juiste extra vitaminen en mineralen bevat. Maar ouderen wilden er niet aan: ze gaven de voorkeur aan een bezoekje van de wijkzuster. Aan tafel ontstond het plan om het machientje te koppelen aan een computerscherm met Skype, met een beperkt aantal contacten, zoals buren. Dat maakt een praatje bij de test mogelijk. Verzekeraar CZ, ook aan tafel, bood aan de proef te bekostigen.

De ‘horizontale samenleving’, noemt Van Gijzel dit, terwijl in de ‘verticale wereld’ de overheid van bovenaf zaken oplegt. Die is wat hem betreft uit de tijd. Tijdens zijn acht jaar in Eindhoven liep hij regelmatig aan tegen door Den Haag gedicteerde grenzen. De stad mocht niet experimenteren met gereguleerde wietteelt, en ook niet met de online amateur-taxidienst Uber. In het boek dat hij uitbracht voor zijn afscheid, ‘De stad die de toekomst maakt’, roept Van Gijzel op om steden wel te laten experimenteren.

De burgemeester heeft onrust in zijn lijf. Hij wiebelt op zijn stoel, verschuift de handgrepen, schuift aan en weer naar achteren. Soms beent hij gebarend door zijn burgemeesterskamer, dan weer concentreert hij zich met zijn ogen dicht op de lijn van zijn betoog.

“Wat ik mooi vind: steden bestaan”, zegt Van Gijzel. “Een land niet. Steden zijn fysieke plekken, met gebouwen, met veel mensen bij elkaar. Een land is een bestuurlijk-geografische aanduiding. De betekenis van een land neemt af. Na de eeuw van de nationale staten en de eeuw van de supranationale instituten wordt dit de eeuw van de steden.”

De wetten die Den Haag maakt, passen niet bij de praktijk die wij hier tegenkomen

Neemt het belang van natiestaat niet juist weer toe? Kijk naar de Brexit.

“Er is een verschil tussen generaties. Je hebt de generaties van voor de jaren negentig: die kijken terug op een periode van oorlog en vernietiging, van wederopbouw, de welvaartsstaat en de afbouw daarvan. Die generatie ziet de robotisering en migratie op zich afkomen. Zij hebben de Brexit mogelijk gemaakt. De generatie van na de jaren negentig heeft dat verleden niet. Die zeggen: ‘Wow, ik zie een wereld voor me, daar kunnen we fantastische dingen doen!’”

Wat is er volgens u mis met Europa?

“Ik was onlangs op het bureau van EU commissievoorzitter Juncker. De belangrijkste onderwerpen daar: de Grexit tegenhouden, de Brexit tegenhouden en de vluchtelingen tegenhouden - of opvangen. Dat is helemaal geen uitdagende agenda. Als wij de experimenteerruimte die ik wil, zouden doorvoeren in Europa, dan zijn we voor het bedrijfsleven in één klap de meest aantrekkelijke regio van de wereld.”

Volgens u kan ook het Rijk de ontwikkelingen niet meer bijbenen?

“Thorbecke heeft het tweehonderd jaar geleden in de grondwet vastgelegd: het Rijk maakt de wetten, de gemeenten voeren het uit. Dat was toen wel een handige gedachte. Maar de ontwikkelingen gaan nu te snel. Den Haag is bezig met een wet dataverkeer. Voor Nederland. Waarbij we er ook nog van uitgaan dat die twintig jaar houdbaar zal zijn. Voor Nederland? Hallo! Dit is iets dat gaat over de hele wereld. En de ontwikkelingen gaan zo snel, dat je die niet meer in wetten kunt vangen. De wetten die Den Haag maakt, passen niet bij de praktijk die wij hier tegenkomen.”

Als Den Haag ons had laten experimenteren, waren we eruit gekomen

Heeft u daar nu al last van?

“Heel erg. Wij wilden hier in Eindhoven met Uber aan de gang, op onze manier. Met alle belangen aan tafel: Uber, de bestaande taxiboeren, de gemeente, de burger. Toen wij een eind op weg waren stopten de Belastingdienst en de Inspectie Leefomgeving en Transport alle medewerking, omdat in de Taxiwet staat dat taxi’s een boordcomputer moeten hebben.

“Als Den Haag ons had laten experimenteren, waren we eruit gekomen. Wat het in Nederland voor taxi’s moeilijk maakt: elk uur zijn ze maar tien minuten bezig iemand te vervoeren. Als je de bezetting van taxi’s verbetert - en dat kan met de app van Uber - en de prijs met eenderde verlaagt, wordt het dan een interessante markt of niet?

“Het idee was om ook de huidige chauffeurs in Uber te zetten. De smartphone maakt de boordcomputer overbodig. Uber heeft toen gezegd: ‘Wij snappen dat de taxichauffeurs in die boordcomputers geïnvesteerd hebben, dus wij willen kijken of we hen schadeloos kunnen stellen’. Toen moesten we stoppen.”

Is het niet een risico dat in dat horizontale overleg van u alleen de grootste monden gehoord worden? In de representatieve democratie heeft iedereen een stem.

“O ja? Heeft iedereen een stem?” Van Gijzel speelt verbaasd.

Eén keer in de vier jaar stem je op iemand die jouw belangen behartigt.
“En, doet ‘ie dat?”

Van Gijzel beent naar een flipover, slaat een paar pagina’s om, en stopt bij een vel met cijfers. “Jij daagt me uit. Kijk, dit is onze democratie waarvan jij zegt dat ie zo mooi is.”

Je kunt beter je belangen definiëren, en met elkaar om de tafel zitten om ze pragmatisch op te lossen

Vindt u die niet mooi?

“Nee, ik vind hem namelijk helemaal niet van deze tijd. Twaalfduizend mensen in Nederland zijn actief voor een politieke partij. Je mag stemmen op wat zij jou voorhouden. In mijn regio, Zuid-Oost-Brabant, zijn 750 mensen politiek actief. We hebben 500 functies: burgemeesters, wethouders, raadsleden. Bijna iedereen die politiek actief is, krijgt een functie! Dat is slecht voor de kwaliteit. Ze zijn allang blij dat ze de gemeenteraad een beetje kunnen vullen. En dan noem jij dat een geweldige...”

Nu legt u mij woorden in de mond.

Van Gijzel lacht. “Kijk, in ons horizontale model mag iedereen meepraten die een belang kan benoemen. In de verticale samenleving leggen politici van alles met elkaar vast in een regeerakkoord, maar breekt er een crisis uit, dan moeten ze toch weer iets anders gaan doen. Dat maakt ze ongeloofwaardig.

“Je kunt beter je belangen definiëren, en met elkaar om de tafel zitten om ze pragmatisch op te lossen, dan ideologisch vooraf te beschrijven hoe de wereld eruit zal gaan zien.”

Hoe gaat u die inzichten inzetten? In een ministerspost bijvoorbeeld?

Van Gijzel maakt een wegwerpgebaar. “Nee, nee. Ik heb al dertien jaar in Den Haag gezeten. Het heroptreden van The Beatles lijkt mij geen goed idee. Je snapt wel, na mijn verhaal: de dynamiek komt voor mij niet uit Den Haag.”

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4333732/2016/07/06/Rob-van-Gijzel-Een-land-bestaat-niet-Steden-bestaan.dhtml

maandag, juli 11, 2016

This is the first day of the rest of your life